Omorganisation skola

Omorganisation skola

Behöver din skola en omorganisation? Då har du kommit rätt.

Jag som skolkonsult hjälper till att planera och genomföra omorganisationer i skolor för att de ska kunna nå dess fulla potential.

Med flera års erfarenhet av utvecklande av skolor på olika sätt kan jag bidra med en objektiv syn. Mitt jobb är då att se till att omorganisationen i skolan går till på bästa möjliga sätt.

omorganisering skola - skolkonsult

När behövs en omorganisation i en skola?

Ett klockrent exempel på när det är dags att genomföra en omorganisering är då ekonomin helt enkelt inte går ihop. Av någon anledning.

Det kan till exempel handla om att skolan har tappat för många elever, och att intäkterna inte är lika höga som kostnaderna. Det kan däremot bero på en rad olika saker, och kan också lösas på flera sätt – beroende på situation.

Personal

Ibland beror de ekonomiska problemen på för mycket personal. Eller snarare att ekonomin inte går runt med det personalantal som finns i dagsläget. Det kan då vara nödvändigt att ta in en extern part som kan hjälpa till att ta de svåra besluten om nedskärningar.

Om det skulle vara aktuellt att skära ned på personalen är det desto viktigare att se till så att kvaliteten på undervisningen och pedagogiken inte äventyras.

För att inte riskera att den pedagogiska delen som är skolan ska gå förlorad är det otroligt viktigt att lägga upp en plan för nedskärningarna. Det krävs en noggrann strategi för att inte bara ekonomin ska gå ihop, utan även pedagogiken.

Fackliga förhandlingar

Förhoppningsvis är det inte nödvändigt att skära ned på personal. Men det ekonomiska kanske ändå går ändå inte ihop. Trots allt händer det att det blir nedskärningar i bidragen till skolorna vilket kan vara en anledning till att skolan behöver en omorganisation för att gå runt.

I dessa lägen kan det vara nödvändigt att påbörja fackliga förhandlingar. Detta för att påverka situationen. Jag kan då hjälpa till med den fackliga förhandlingen och vara ett stöd till skolan.

Behöver du hjälp eller rådgivning kring en omorganisering?

Varmt välkommen att kontakta mig.