Skolutveckling

Skolutveckling

För dig som känner att det är dags för din skola att ta ett kliv i en ny riktning, eller kanske har ett behov av att förbättra den nuvarande skolsituationen erbjuder skolkonsult skolutveckling.

Ibland är det svårt att veta exakt vad som måste göras för att optimera en funktion, eller hantera ett problem. Och ibland vet du kanske precis vad som måste åtgärdas, men vill ha hjälp med själva verkställandet.

Oavsett situation kan jag då kliva in och hjälpa till att analysera den nuvarande situationen tillsammans med skolan. Vi ser då till att hitta ett tillvägagångssätt som passar er situation och er budget för att utveckla skolan i önskad riktning.

konsult som hjälper till med skolutveckling

När behövs skolutveckling?


Skolinspektion

Ni som jobbar inom skola ställs ständigt inför olika utmaningar. Det är vanligt att behöva rådgivning och skolutveckling bland annat inför en skolinspektion.

Det är alltid bra att vara förberedd inför ett sådant besök och kontrollera alla funktioner så att inspektionen blir godkänd. Vi går då igenom skolans alla delar för att se vilka brister som finns, och hur dessa går att åtgärda innan själva besöket från skolinspektionen.

Är det nödvändigt att skapa nya rutiner eller fler dokument för att inspektionen ska bli godkänd så erbjuds även dessa tjänster.

Skolresultat

Ibland behövs även skolutveckling när eleverna på skolan inte uppnår kraven i utbildningen. Jag hjälper då till att undersöka anledningen och ser över olika funktioner i skolan. Vi går då igenom delar såsom elevhälsa och skolhälsovård.

Trivsel och trygghet

Elevenkäter som görs varje år indikerar på elevernas trygghet och trivsel i skolan. Många gånger speglas detta i elevernas resultat.

Baserat på resultaten av undersökningarna så erbjuder vi hjälp med att åtgärda problem som kan ligga till grund för dålig trivsel eller osäkerhet i skolmiljön.

Bland annat kan vi se över skolans värdegrunder och planera insatser
för att utveckla skolan.

Kontakta mig för att höra mer om hur skolkonsult kan hjälpa dig med skolutveckling!