Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling

Behöver din skola hjälp med att göra verksamheten mer ekonomisk? Få ihop det praktiska eller behöver kanske din huvudman hjälp med olika utmaningar hen ställs inför inom verksamheten? Oavsett vilken situation ni kan tänkas ställas inför och behöver en knuff i rätt riktning så är ni välkommen att kontakta mig. Jag kan då hjälpa till med verksamhetsutveckling för att hjälpa skolan att utvecklas och komma på rätt bana.

Hur går verksamhetsutveckling till?

Tjänsten Verksamhetsutveckling fungerar så att vi tillsammans har ett eller flera möten för att se över skolans situation och vad ni vill uppnå. Vi analyserar nuläget och försöker strukturera upp nåbara, långsiktiga och realistiska mål för verksamheten. Samt hur ni vill att läget ska se ut i framtiden. Vi utgår självklart alltid ifrån era specifika önskemål och förutsättningar. Vi fokuserar på att lägga upp en strategi som passar er. 

När kan vi behöva verksamhetsutveckling?

Ibland är det så att skolan inte är ekonomisk. I vissa fall är det då nödvändigt att stuva om i personalstyrkan, och i absolut värsta fall att minska personalen för att verksamheten ska gå ihop. I andra fall kan det vara nödvändigt att ta hjälp med verksamhetsutveckling då skolan har för få elever eller då vissa funktioner behöver optimeras på bästa sätt. 

Hjälp med de svåra besluten

Det här är beslut som kan vara känsliga och vara väldigt svåra att ta. Därför kan det vara nödvändigt att få in nya perspektiv som kommer utifrån. Efter över 30 år i branschen har jag erfarenhet som kan vara värdefull i dessa situationer och har möjlighet att hjälpa till att avgöra hur verksamheten kan utvecklas för att skolan ska gå runt. 

Jag har också erfarenhet av att optimera de olika funktionerna i skolan för att minimera förluster. Jag hjälper även till att stuva om det som behövs så att verksamheten fungerar organisatoriskt.