Fredrik Ericsson, Skolchef

Jag har haft förmånen att jobba ihop med Krister i omgångar de senaste åren. Krister har då varit rektor eller tillförordnad rektor för skolenheter med mycket stora behov av förbättringar. Krister har tillträtt som skolledare på de skolorna just för att behoven varit stora. Krister har framgångsrikt utvecklat en fungerande struktur på skolorna. Än viktigare och kanske svårare har Kristers arbete med att vid de aktuella skolorna utveckla tryggheten och en fungerande studiemiljö för elever såväl som personal. Krister har även genomfört organisationsförändringar på ett sätt som inneburit att det blivit ordning på skolans ekonomi samtidigt som han hanterat svåra personalrelaterade frågor mycket bra i samband med förändringar av organisationen

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Fler referenser