Sandra Haag, Kvalitets- och utvecklingsansvarig inom Academedias gymnasiesegment

Jag och Krister har arbetat tillsammans i ett par omgångar, båda gångerna i relation till skolor med mer eller mindre omfattande utvecklingsbehov. Krister är en doer med stort engagemang för både individ och organisation. Han har förmåga att se både helheten och detaljerna och har i de sammanhang där vi arbetat tillsammans lyckats med att åstadkomma betydande förändringar på relativt kort tid.

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Fler referenser