Verksamhetschef

Krister är mycket kunnig inom skolområdet och har med stort engagemang tagit sig an ett komplext uppdrag och har också åstadkommit väldigt mycket på kort tid. Han har förmågan att snabbt sätta sig in i sammansatta frågor och skapa sig en relevant bild av situationen. Han är en duktig ledare med ett starkt engagemang för både elever och personal

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Fler referenser